border

Våra tjänster

Bygga nytt, bygga om eller bygga till? Vi hjälper dig med kartläggning, ritningar, genomförande, uppföljning och allt däremellan – alltid med extra engagemang, stor omtanke och hög kvalitet från start till mål.

Partega erbjuder bygglösningar och markarbeten för bostäder, restaurang, retail och service. Som kund får du en trygg, engagerad och personlig partner – hela vägen från ritning till färdig lösning.

Butik och kommersiella miljöer

Partega är ett av landets mest väletablerade byggföretag inom butik och kommersiella miljö. Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning, från planering till inflyttning. Vårt arbetsområde är Norden och norra Europa.

Ofta går vårt engagemang utanför ramarna för hur ett ”normalt” byggprojekt drivs. Det är det, tillsammans med omtanken om och närheten till våra kunder, som gör Partega till en given partner i ditt butiksprojekt.

Mark och anläggning

Vi erbjuder fullskaliga tjänster inom hela mark- och anläggningsområdet – stora som små arbeten inom vägbyggnationer, schakt, grundläggning och betong. Alla projekt är lika viktiga – men inget är det andra likt. Det gäller att vara lyhörd för specifika önskemål, förädla idéer och omsätta dem till verklighet.

Vi har egna maskiner och egen personal men samarbetar även med andra företag i större projekt och med specialiserade aktörer inom transport, utsättning, grundläggning, pålning, sprängning, vibrationsmätning, bergskross med mera.

Byggentreprenad

Vi leder dig tryggt genom hela byggprocessen. Beroende på entreprenadform, där gränsdragning och ansvarsfördelning kan variera, hjälper vi dig med projektering, planering, upphandling, slutbesiktning med mera. Allt läggs in i en totaltidplan med viktiga delmål, leveranser och förutsättningar.

Vår proffsiga platsledning ansvarar för planering och samordning, medan våra rutinerade hantverkare borgar för kvaliteten. Dessutom finns en bred palett av underentreprenörer att tillgå – om så önskas.

Projektering

Partega har bred kunskap inom projektering och projekteringsledning. Här kan vi erbjuda alla nödvändiga tjänster, inom våra verksamhetsområden. Vi guidar dig genom hela processen – från system-/ramhandlingar eller skisser, till granskningshandlingar och slutligen bygghandlingar. Givetvis tar vi även fram relationshandlingar vid behov. Behöver du hjälp med konceptutveckling, BAS-P eller mättjänster löser vi det också.

Projekteringen driver vi utifrån ett kundorienterat perspektiv. Viktiga ingredienser är lyhördhet, engagemang, förståelse och ekonomi. Med vår erfarenhet kan vi förutse eventuella utmaningar, agera expert i olika frågor, vara det nödvändiga bollplanket samt föreslå och genomföra lösningar som effektiviserar projektet.